E-zine januari 2024

Editie 4 – Statushouders aan het werk

Statushouders aan het werk

Iedereen aan de slag, dat is de missie van de alliantie Samen werken voor werk, een samenwerkingsverband van brancheorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL. Onze leden zijn dagelijks actief om een zo goed en passend mogelijke weg naar opleiding of werk te faciliteren voor een grote groep mensen.

 

In een reeks E-zines zoomen we in op de weg naar werk die verschillende doelgroepen afleggen. Met als doel obstakels te signaleren en weg te nemen en kansen te benutten, zodat de weg naar werk eenvoudiger wordt. In dit nummer staan statushouders centraal.

Over statushouders

Asielzoekers worden statushouders op het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers koppelt deze statushouders aan gemeenten. Gemeenten moeten zorgen voor passende woonruimte voor statushouders. Een statushouder mag werken en heeft dezelfde rechten en plichten als een Nederlander op de arbeidsmarkt. Statushouders die geen werk kunnen vinden, komen in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Enkele feiten en cijfers

In de periode 2014 – 2022 vroegen 285.000 mensen asiel aan, van wie 215.000 mensen een status kregen. 45% van de groep die in 2014 status kreeg, had in 2022 een baan.

Naar alle cijfers

 

Aantal statushouders

 

De weg naar werk van statushouders

Welke route legt een statushouder af als hij of zij wil gaan werken? En welke hobbels kan hij of zij onderweg tegenkomen? In deze klantreis wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Volg de klantreis

Het dilemma

Meer regie of beleidsvrijheid?

Door gebrek aan regie en uniformiteit in ondersteuning, middelen en regelingen voor statushouders blijven veel kansen onbenut.

lees meer

De stelling

“Het ‘comfort’ van de uitkeringssituatie belemmert voor statushouders de stap naar participatie of werk”

“Logisch om intensieve inburgeringstraject vanuit uitkering te starten.”

Dit zegt Marjolein Schlijper, loopbaanbegeleider bij maatschappelijke werkgever Impact

lees meer

“De financiële prikkel om te werken, zou anders moeten zijn.”

Dit zegt Noortje van Loon, directeur en cursuscoördinator van JAR Opleidingen

lees meer

Interview

Tilburgse wethouder Yusuf Çelik over leerwerkaanpak voor statushouders

“Gemeenten kunnen meer regie nemen over inburgering en participatie”

Het leerwerktraject Tilburg Kansrijk zorgt ervoor dat statushouders en jonge vluchtelingen sneller inburgeren, participeren en aan de slag gaan bij zorgwerkgevers. “Meer keten-denken en regionale samenwerking biedt veel meer kansen voor statushouders, werkgevers en de samenleving,” stelt wethouder Yusuf Çelik (Wonen, Wijken en Integratie) van de gemeente Tilburg.

Lees het interview

Het werkgeversperspectief

PepsiCo Nederland start pilot om statushouders aan werk te helpen

Met een doordachte aanpak waarbij statushouders onder andere tijdelijk een ‘buddy’ krijgen, biedt PepsiCo kansen aan nieuwkomers in Nederland. “Kijk niet alleen wat mensen voor je functie nodig hebben, maar ook andersom. Kijk wat zij kunnen en hoe dat waardevol kan zijn voor jouw organisatie,” zegt Maartje Kraan van PepsiCo Nederland.

lees meer

In de praktijk

Langere nazorg blijkt een belangrijke succesfactor

De gemeente Almere en uitzendorganisatie Randstad begonnen in 2022 een ontwikkeltraject voor vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond. In maart 2024 eindigt deze pilot en zijn veel successen en persoonlijke overwinningen behaald én lessen geleerd, die ook leerzaam zijn voor andere gemeenten.

lees meer

Column

Win-winsituatie

Inburgeren is een cruciale stap die succesvol moet gebeuren om daadwerkelijk als statushouder volwaardig in onze maatschappij mee te kunnen doen, stelt NRTO-directeur Ciel Stevens.

lees meer

Onze aanbevelingen

Hoe kan het beter?

Om de kans op werk voor meer statushouders te vergroten, doet de alliantie een aantal concrete aanbevelingen aan de politiek, regionale beleidsmakers en leden van de alliantiepartners.