Het werkgeversperspectief

Waardevolle lessen uit pilot met statushouders bij chipsfabriek

Intern draagvlak en persoonlijke buddy belangrijke succesfactoren

Bij de chipsfabriek van Lay’s & Cheetos in Noord-Holland begon moederbedrijf PepsiCo Nederland in 2023 een pilot om statushouders aan werk te helpen. Met een doordachte aanpak waarbij statushouders onder andere tijdelijk een ‘buddy’ krijgen. Na de eerste positieve ervaringen met vijf statushouders is in november ook een zesde statushouder aan de slag gegaan. Projectleider Maartje Kraan over de succesfactoren en lessen tijdens een kijkje in de keuken van de chipsfabriek.

Teamleiders moet je goed voorbereiden op hun rol en wat daarbij komt kijken.”

Maartje Kraan van PepsiCo Nederland

Het ontwikkelen van een begeleidingsaanpak voor statushouders bij PepsiCo is onderdeel van een brede aanpak bij het internationale bedrijf voor meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Samen met de eigen Refugee Talent Hub van PepsiCo en een private opleider (JAR Opleidingen) is de tweejarige pilot opgezet. De ambitie is om in Noordwest-Europa tot 2026 zo’n 30 statushouders en ex-vluchtelingen in dienst te nemen. Bij de Nederlandse pilot kunnen deelnemers na een traject van twee jaar doorstromen naar ander werk of krijgen ze een vast contract bij PepsiCo, dat in Nederland een kantoor en drie productielocaties heeft (circa 630 medewerkers).

In maart 2023 gingen de eerste vijf statushouders uit Colombia, Eritrea, Marokko, Pakistan en Syrië in de chipsfabriek aan de slag als ‘packer’ (inpakwerk) of in de ‘line supply’. “Dit zijn twee functies die ons geschikt leken,” vertelt Kraan, HR business partner bij PepsiCo Nederland. “We hebben eerst gekeken wat de nieuwe collega’s kunnen en hebben daar het werk op uitgekozen.”

Selectie en start

De statushouders zijn geselecteerd tijdens een recruitmentdag met meerdere kandidaten, vooral uit een poule van de eigen Talent Hub en met hulp van de regionale opleider die al kandidaten kende doordat zij taalles volgden. Kandidaten kregen uitleg tijdens een rondleiding en daarna volgden speeddates met leidinggevenden van de fabriek. Kraan: “Uiteindelijk kozen we voor vijf statushouders met wie we voldoende een match zagen.”
De nieuwe collega’s volgden een inwerkprogramma en kregen ieder een buddy toegewezen. “Een soort ‘maatje’ in hun team dat hen wegwijs maakt en de eerste maanden een vast en vertrouwd aanspreekpunt is. Statushouders werkten eerst ook steeds in tweetallen in een team. De eerste drie maanden in twee van onze drie ploegendiensten, daarna in alle drie. Twee keer per drie weken volgen ze bij ons ook extra taalles, aanvullend op hun eigen inburgeringstraject.” Na een maand proeftijd kregen alle statushouders een halfjaarcontract dat inmiddels ook al is verlengd. “Onze eerste bevindingen waren direct positief. De deelnemers waren altijd netjes op tijd en werkten vrolijk en gemotiveerd mee.”

Lessen en aandachtspunten

De aanpak van PepsiCo blijft in ontwikkeling. “Het is onderdeel van onze aanpak dat we ook willen blijven leren om de aanpak verder te ontwikkelen.” Toch kunnen ook de eerste conclusies en lessen al worden geformuleerd. Als belangrijk aandachtspunt noemt Kraan direct de voorbereiding en het creëren van draagvlak in de organisatie. “Dat is vooral belangrijk, omdat je in het begin echt extra tijd moet investeren voordat statushouders zelfstandig functioneren. Daarover moet je intern mensen informeren en gesprekken voeren over waarom je dit doet. En mensen meenemen in deze ontwikkeling en bespreken wat er van hen wordt verwacht. Uiteindelijk spelen intern vooral teamleiders, de buddy’s en HR een sleutelrol. Teamleiders moet je vooraf ook goed voorbereiden op hun rol en wat daarbij komt kijken. Je hebt in het begin ook geduld nodig, bijvoorbeeld als iemand iets niet meteen snapt of zegt dat hij het snapt, terwijl dat eigenlijk niet zo is. In sommige culturen wordt dat bijvoorbeeld vanuit beleefdheid gedaan.”

Maatwerk

Ook maatwerk – zeker in de eerste maanden – is volgens de projectleider een belangrijke succesfactor. “Kijk niet alleen wat mensen voor je functie nodig hebben, maar ook andersom. Kijk wat zij kunnen en hoe dat waardevol kan zijn voor jouw organisatie. Wij hebben dit gedaan door de functies af te stemmen op de statushouders en door hen de eerste drie maanden iets aangepast te laten meedraaien in ploegendiensten. Zo konden we in die fase wel de beste werkervaring en begeleiding bieden. Veel begint met commitment in de organisatie om ook statushouders een plek te willen bieden. Dat vraagt vooral in de beginfase echt wel wat aanpassingen en investeringen, maar uiteindelijk krijg je er ook heel leuke en loyale nieuwe collega’s voor terug.”

Tips en afraders

Tips

  • Zorg voor goede voorbereiding en creëer draagvlak in de organisatie.
  • Kijk naar talenten van medewerkers en stem werk daarop af.
  • Stel buddy’s aan als aanspreekpunt en om statushouders wegwijs te maken.

Afraders

  • Onderschat niet de voorbereiding en extra tijd die de beginfase vereist.
  • Vergeet niet om teamleiders en directe collega’s voor te bereiden.
  • Kijk niet alleen naar mensen voor je functies, maar eerst naar hun talenten.