Klantreis Statushouders

Welke route legt de statushouder af als hij of zij wil gaan werken? En welke hobbels kan hij of zij onderweg tegenkomen? In deze klantreis wordt dit inzichtelijk gemaakt

De vluchteling komt naar Nederland om asiel aan te vragen

Ik vraag asiel aan

Processtap

Ik start taalles en voorbereiding inburgering

Processtap

Ik begin met (vrijwilligers)werk

Processtap

Drempel

Vindbaarheid kandidaten

Oplossing

Maak profielen vindbaar

De vluchteling krijgt de status toegekend en krijgt ondersteuning bij zijn inburgeringsproces

Ik krijg mijn status toegekend

Processtap

Ik heb voor het eerst contact met mijn woongemeente

Processtap

Ik word uitgenodigd voor een intakegesprek

Processtap

Drempel

Verschillen tussen nieuwe en oude wet is groot

Oplossing

Meer uniformiteit en stimulans op werk

Drempel

Volle caseload klantmanagers

Oplossing

Zorg voor meer begeleidingscapaciteit

Drempel

Incompleet beeld van wat de statushouder kan

Oplossing

Zorg voor een uitgebreide brede intake

Ik weet welke leerroute het beste bij mij past

Processtap

Drempel

Veel wisselingen in contactpersonen

Oplossing

Meer continuiteit en regie

Ik begin mijn inburgeringstraject

Processtap

Drempel

Kinderopvang is moeilijk te regelen

Oplossing

Meer maatwerkoplossingen voor kinderopvang

Participatie: Wat heeft de vluchteling nodig om (duurzaam) aan de slag te blijven?

Ik start met participatie

Processtap

Drempel

Broodbaan en droombaan liggen ver uit elkaar

Oplossing

Schets realistische verwachtingen

Drempel

Veel tijd om eerst examens te halen

Oplossing

Stimuleer dat iemand gaat werken

Drempel

Kandidaten zijn vaak nog onvoldoende werkfit

Oplossing

Investeer in werkfit maken van kandidaten

Ik ga duurzaam aan het werk

Processtap

Drempel

Discriminatie op de werkvloer

Oplossing

Maak discriminatie bespreekbaar

Drempel

Te weinig nazorg

Oplossing

Geef in de uitvoering prioriteit aan het bieden van nazorg

Drempel

Uitval door te grote belasting

Oplossing

Houd middelen en interventies langer beschikbaar

Deze route is gebaseerd op de klantreis van de Programmaraad