Feiten en cijfers

Feiten en cijfers statushouders

Aantal statushouders

Bron: Onderzoek Asiel en integratie 2023 van het CBS

Asielzoekers naar geslacht

Bron: Bron: CBS, oktober 2023

Uitkeringsverloop 18-65-jarigen statushouders

NB: Niet iedereen ontvangt meteen een uitkering. Veel statushouders verblijven de eerste maanden nog in de asielopvang, waar zij geen uitkering ontvangen, maar leefgeld. Pas wanneer statushouders zelfstandig zijn gehuisvest in een gemeente, komen ze in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Ook kunnen statushouders nog een uitkering ontvangen naast een deeltijdbaan.
Bron: CBS 2022, Asiel en integratie

Kenmerken van werk van werkende statushouders:

Sectoren

 

Bron: Rijksoverheid, juli 2023

Geschatte deelname van statushouders per leerroute 

Om aan de inburgeringsplicht te voldoen dienen inburgeraars een leerroute te doorlopen: de B1-route (gericht op het behalen van taalniveau B1) beoogt het vergroten van perspectief op de arbeidsmarkt door taalonderwijs gecombineerd met (vrijwilligers)werk), de Z-route (de Zelfredzaamheidsroute) is gericht op het beheersen van de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk taalniveau (streefniveau A1), zodat iemand zelfstandig kan deelnemen aan de Nederlandse samenleving of de Onderwijsroute (gericht op het behalen van een erkend diploma binnen Nederlands onderwijs voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt).

Bron: KIS-monitor 2022, november 2022

Deelname aan onderwijs 

Bron: Divosa, maart 2023