Ciel Stevens, directeur NRTO

Win-winsituatie

In de media domineert het thema migratie op diverse manieren: zo gaat het over de grote tekorten aan opvangplaatsen voor asielzoekers, tekorten op de arbeidsmarkt waarvoor wij mensen van buiten hard nodig hebben en de noden om kennismigranten. In deze column zou ik het over een ander aspect van migratie willen hebben, namelijk statushouders die gaan inburgeren. Een cruciale stap die succesvol moet gebeuren om daadwerkelijk volwaardig in onze maatschappij mee te kunnen doen.

Ga er maar aanstaan als statushouder. Want daadwerkelijk inburgeren staat of valt met de beheersing van de Nederlandse taal. Het voorkomt sociaal isolement, biedt kansen om je draai te vinden in de maatschappij en om je talenten te ontwikkelen middels werk of opleiding. Laten we de piramide van Maslow met haar vijf basisbehoeften immers niet vergeten. Vaak wordt daarbij de zelfactualisatie, de behoefte om je persoonlijkheid en mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen, als een van de belangrijkste behoefte gewaardeerd. Dat begint met goed inburgeringsonderwijs.

Juist dat is niet altijd vanzelfsprekend geweest. In 2006 startte een nieuw stelsel voor inburgeringsonderwijs, waarbij inburgeraars meer verantwoordelijkheid kregen over hun inburgeringstraject. Tegelijkertijd kregen zij meer keuzevrijheid met betrekking tot de taalaanbieder. In de nieuwe opzet konden zij terecht bij zowel publieke als particuliere taalaanbieders. Dat is een goede verrijking gebleken waar iedereen de vruchten van plukt.

Naast eigen behoeften van mensen blijft ook de krapte op de arbeidsmarkt punt van aandacht. Samen met de collega’s/leden van de ABU, OVAL, Cedris en NRTO wordt gewerkt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen. Hierbij wordt actief gezocht naar (publiek-private) samenwerking. Vanuit de NRTO kennen we ook genoeg mooie voorbeelden van opleidingen aan statushouders, die vervolgens aan de slag kunnen als monteur of technicus om de energietransitie mee vorm te geven of hoe te tegelen en metselen om snel in de bouw aan de slag te kunnen. Een ander initiatief dat ik hier graag benoem, is het leerwerktraject dat binnenkort start om statushouders op te leiden tot NT2-docent, waar een groot tekort aan is. TopTaal heeft dit samen met UAF en Fontys opgezet. Ik ben er trots op dat onze leden voor deelnemers en maatschappij hieraan bijdragen!

Mijn wens voor 2024 is dat er nog meer van dit soort mooie initiatieven ontstaan. Door het gesprek aan te gaan kunnen we op micro- en macroniveau werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt waarbij iedereen zijn of haar talenten kan en mag inzetten.